Пожарни врати

Пожарна техника

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага Пожарни помпени системи сертифицирани, съгласно БДС EN 12845: 2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане”.

 • Пожарна помпена група със задвижване от електрически помпи
   Цена: Попитай
   Пожарна помпена група със задвижване от електрически помпи
   Пожарна помпена група със задвижване от електрически помпи

   ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага Пожарни помпени системи с електрически двигател сертифицирани, съгласно БДС EN 12845: 2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане”.

   Противопожарните помпени системи произведени от Nijhuis Pompen BV – Холандия са фабрично оборудвани и тествани системи, отговарящи на следните стандарти: VdS, LPBC и NFPA. Всички детайли на системата са свързани в съответствие с горепосочените стандарти и сглобени в завода производител. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

    

   Техническа информация:

   Пожарни помпени системи с електрически двигател

   ■ Пожарната помпена група се състои от 1, 2 или 3 броя противопожарни помпи с електрическо захранване. Те са задвижвани от стандартен двигател асинхронен 2 -охлаждане с вентилатори за охлаждане, степен на защита IP55, изолация клас F, трифазен 400V ± 10% 50Hz. Основната захранваща помпа е центробежна хоризонтална, едностъпална или многостъпална с поддържане на постоянна циркулация на водата за да се предотврати прегряване по време на работа. В затворена система с автоматичен обезвъздушител, двигателят е свързан с основната помпа чрез  гъвкав съединител

   ■ Обикновено едната помпа е работна, а другата е резервна (stand-by) помпа. Необходимо е двете помпи да имат независими източници на захранване, в случай, че единият източник отпадне по някакви причини

   Забележка: Системите с 1 главна помпа са предназначени за обекти с нисък клас на пожарна опасност, а с 2 (работна и резервна) помпи - при инсталации, интегрирани в сгради с нормална пожароопасност

   ■ 1 брой пилотна (джокей) помпа с електрическо захранване, многостъпална. Тази помпа е свързана към нагнетателния колектор на противопожарната помпена система. Помпата поддържа автоматично противопожарната система под налягане

   ■ Отделен електрически контролен панел (ел.табло) за всяка помпа, монтиран в метално табло, степен на защита IP55. Стандартна функция – автоматичен пуск и стоп на помпите, седмично за 2 мин. продължителност на работа. С цел недопускане на аварии от неподвижността на системата

   ■ Всички помпи в системата са свързани към общ нагнетателен колектор и са оборудвани със всички необходими арматури и свързващи детайли

   ■ Системите са проектирани, така че да се осигури лесен достъп до контролните уреди

   ■ Системите позволяват да се използва смукателна линия

   ■ Системите са оборудвани с байпасна линия

   ■ За да се осигури коректна работа на системите са окомплектовани с разширителен мембранен съд с обем, не по-малък от 24 л и с клас на налягане PN16

   ■ Общ смукателен колектор с фланцови връзки

    Пожарните помпени групи се предлагат в моноблок монтиран върху стоманена рамка, тестван в съответствие с техническите и функционалните процедури в завода производител.

   Детайлна информация / Технически характеристикиДетайлна информация / Технически характеристики
 • Пожарна помпена група със задвижване от дизел агрегат
   Цена: Попитай
   Пожарна помпена група със задвижване от дизел агрегат
   Пожарна помпена група със задвижване от дизел агрегат

   ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага Пожарни помпени системи с дизелов агрегат (мотопомпа) сертифицирани, съгласно БДС EN 12845: 2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане”.

   Противопожарните помпени системи произведени от Nijhuis Pompen BV – Холандия са фабрично оборудвани и тествани системи, отговарящи на следните стандарти: VdS, LPCB и NFPA. Всички детайли на системата са свързани в съответствие с горепосочените стандарти и сглобени в завода производител. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

    

   Техническа информация:

   Пожарни помпени системи с дизелов агрегат (мотопомпа)

   ■ Пожарната помпена група се състои от 1 или 2 броя противопожарна помпа с автономно захранване с дизелов агрегат (мотопомпа). Работната помпа се задвижва от стандартен дизелов двигател, 4 цилиндров с независимо водно охлаждане. Горивният резервоар съдържа гориво за поддържане на работата на двигателя при пълен товар в продължение на 6 ч. Основната захранваща помпа е центробежна хоризонтална, едностъпална или многостъпална с поддържане на постоянна циркулация на водата за да се предотврати прегряване по време на работа. В затворена система с автоматичен обезвъздушител, дизеловият двигателят е свързан със захранващата помпа чрез  гъвкав съединител

   ■ Резервната помпа също се задвижва от стандартен дизелов двигател, 4 цилиндров с независимо водно охлаждане. Горивният резервоар съдържа гориво за поддържане на работата на двигателя при пълен товар в продължение на 6 ч. Захранващата помпа е центробежна хоризонтална, едностъпална или многостъпална с поддържане на постоянна циркулация на водата за да се предотврати прегряване по време на работа. В затворена система с автоматичен обезвъздушител, дизеловият двигателят е свързан със захранващата помпа чрез  гъвкав съединител

   ■ Дизеловите агрегати са оборудвани с отделни горивни резервоари и резервирани с 2 броя акумулаторни батерии

   Забележка: Системите с 1 главна помпа са предназначени за обекти с нисък клас на пожарна опасност, а с 2 (работна и резервна) помпи - при инсталации, интегрирани в сгради с нормална пожароопасност

   ■ 1 брой пилотна (джокей) помпа с електрическо захранване, многостъпална. Тази помпа е свързана към нагнетателния колектор на противопожарната помпена система. Помпата поддържа автоматично противопожарната система под налягане

   ■ Отделен електрически контролен панел (ел.табло) за всяка помпа, монтиран в метално табло, степен на защита IP55. Стандартна функция – автоматичен пуск и стоп на помпите, седмично за 2 мин. продължителност на работа. С цел недопускане на аварии от неподвижността на системата

   ■ Всички помпи в системата са свързани към общ нагнетателен колектор и са оборудвани със всички необходими арматури и свързващи детайли

   ■ Системите са проектирани, така че да се осигури лесен достъп до контролните уреди

   ■ Системите позволяват да се използва смукателна линия

   ■ Системите са оборудвани с байпасна линия

   ■ За да се осигури коректна работа на системите са окомплектовани с разширителен мембранен съд с обем, не по-малък от 24 л и с клас на налягане PN16

   ■ Общ смукателен колектор с фланцови връзки

   Пожарните помпени групи се предлагат в моноблок монтиран върху стоманена рамка, тестван в съответствие с техническите и функционалните процедури в завода производител.

   Всички детайли са боядисани в червен цвят (RAL 3000).

   Детайлна информация / Технически характеристикиДетайлна информация / Технически характеристики