Пожарни врати

Пожарна техника

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага пожарогасителни системи на английската компания Advanced Electronics Ltd, сертифицирани съгласно БДС EN 54: 2006 и БДС EN 12094-1

 • Mодули и сигнализатори за газови пожарогасителни системи
   Цена: Попитай
   Mодули и сигнализатори за газови пожарогасителни системи
   Mодули и сигнализатори за газови пожарогасителни системи

   ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага пожарогасителни модули, сигнализатори и бутони за активация и задържане на английската компания Advanced Electronics Ltd, сертифицирани, съгласно БДС EN 54: 2006. Изделията са маркирани със знак СЕ.

   Събраният за последните години опит от Advanced Electronics Ltd е приложен в разработването на пожарогасителни модули, сигнализатори бутони, произвеждайки една от най-новаторските и най-модерната серия продукти достъпни на пазара.

    

   Конвенционални модули, сигнализатори и бутони

   Конвенционален ръчен бутон HOLD: Бутон HOLD е конвенционален ръчен бутон, използван за задържане на изтичането на пожарогасителния агент в случай, че е сработила пожарогасителната система. След освобождаването му пожарогасителния панел продължава обратното броене за изпускане на гасителния агент.

   Конвенционален ръчен бутон ABORT: Бутон ABORT е конвенционален ръчен бутон, използван за спиране на изпускането на гасителния агент по време на обратното броене.  След натискането му системата ще прекъсне изпускането на газта в помещението.

   Конвенционална сирена Sonos sounder: Сирена за вътрешен или външен монтаж Sonos sounder е най-елегантната сирена от своя тип и напълно съвместима за всички конвенционални контролни панели. Максимална сила на звука до 106 db (изходно ниво). Компактен дизайн. 32 различни тона избираеми от DIP превключвател. Предлага се в червен или бял цвят. Отговаря на БДС EN 54-3.

   Конвенционална сирена с вградена флаш светлина Sonos sounder LED beacon: Сирена за вътрешен или външен монтаж Sonos sounder beacon с вградена флаш светлина за всички конвенционални контролни панели. Максимална сила на звука до 106 db (изходно ниво). Компактен дизайн. 32 различни тона избираеми от DIP превключвател. Предлага се в червен или бял цвят. Отговаря на БДС EN 54-3.

    

   Детайлна информация / Технически характеристикиДетайлна информация / Технически характеристики