Пожарни врати

Пожарна техника

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

Системите с инертни газове гасят пожара посредством разреждане на кислорода в защитаваната зона. Те намаляват концентрацията на кислорода в помещението докато стане невъзможно поддържането на горенето.

 • Газова пожарогасителна система с инертен газ IG-100
   Цена: Попитай
   Газова пожарогасителна система с инертен газ IG-100
   Газова пожарогасителна система с инертен газ IG-100

   Бързо и сигурно потушават пожара в рамките на 60 секунди

   Системите с инертни газове гасят пожара посредством разреждане на кислорода в защитаваната зона. Те намаляват концентрацията на кислорода в помещението докато стане невъзможно поддържането на горенето. Два са основните стандартизирани инсталационни параметъра, които гарантират бързо и сигурно потушаване на пожара:

   ■ време на изпускане на агента – макс. 60 сек. – дефинира необходимото време за постигане на 95% от проектната концентрация. Ниската стойност на параметъра гарантира бързо гасене на пожара с минимални щети;

   ■ продължителност на защита – мин. 10 мин. – дефинира времето през което съответната концентрация трябва да бъде поддържана за да се избегне повторно запалване. Инертните газове са с плътност много близка до плътността на въздуха, което определя високата стойност на този параметър при инсталациите с инертни газове и високата ефективност на инертните газове като гасителни агенти.

   Системата IG-100 отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони.

   IG-100, азот 100% от ФайерТех Инженеринг ЕООД

   Подходяща за защита на зони с присъствие на хора

   Всяка газова пожарогасителна система се изчислява според стандартите, които дават указания за безопасност, така че да предвиди каква концентрация ще се създаде в помещението и да се ограничи максималното време за излагане. Минималната концентрация на кислорода, която е безопасна за хората е между 8% и 10%. При системите с инертни газове гасенето настъпва при намаляване на концентрацията на кислорода от нормалните 20,9 % до нива под 15% в зависимост от степента на запалимост на защитаваното оборудване.

   Не увреждат имуществото и оборудването

   Инертните газове са електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което могат да се използват за потушаване на пожар в помещения със сложно оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел. съоръженията. При нормални температури магат да се използват с материали като никел, стомана, мед, месинг, бронз и пластмаса.

   IG-100 е подходящ за пожари на газове и лесно запалими течности (ЛЗТ), клас B и С - пожари.

   IG-100 също е подходящ за гасене на пожари от клас А, пожари в твърди предмети (дърво, плат и хартия).

   IG-100 не е подходящ за пожари с вещества, които произвежда кислород, като някои реагиращи метали.

   Лична безопасност

   С цел да се загаси пожара кислородното ниво трябва да бъде намалено до 14% или по-малко. А нормалната система е оразмерена за намаляване на нивото на кислород до 12-13.8%, в зависимост от вида на опасност. Това е ниво, което се смята за безопасно за нормално, заети площи, а системата може да бъде използвана без ограничения, като време, закъснения и предварителни аларми.

   Технически данни

   ■ Име IG-100

   ■ Химичен състав азот 100%

   ■ Специфичен обем 0,708 м3/кг

   ■ Плътност при 20 С (плътност на въздуха при 20 С) 1,2506 кг/м3

   Склад

   IG-100 се съхранява в бутилки от най-високо налягане 200 и 300 атм. Размерите варират от 50 до 140 литра. Поради високото налягане на съхранение, важно е, всички съоръжения, използвани като тръби, колектори, маркучи и т.н. трябва да отговарят на определени изисквания за действителното налягане.

   Детайлна информация / Технически характеристикиДетайлна информация / Технически характеристики