Димни люкове

Аварийни бутони, детектори и контролери за ВСОДТ Аварийни бутони, детектори и контролери за ВСОДТ
Активни димни завеси срещу разпространение на димни потоци Активни димни завеси срещу разпространение на димни потоци
Верижни задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101 Верижни задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101
Компактни контролни панели серия SHEV за управление на ВСОДТ Компактни контролни панели серия SHEV за управление на ВСОДТ
Линейни задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101 Линейни задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101
Механични вентилатори за отдимяване F400ºC/2h – F300ºC/2h – F200ºC/2h Механични вентилатори за отдимяване F400ºC/2h – F300ºC/2h – F200ºC/2h
Модулни контролни панели серия EMS за управление на ВСОДТ Модулни контролни панели серия EMS за управление на ВСОДТ
Покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с купол Покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с купол
Покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с поликарбонат Покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с поликарбонат
Сгъваеми задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101 Сгъваеми задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101
Статични димни завеси срещу разпространение на димни потоци Статични димни завеси срещу разпространение на димни потоци
Фасадни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с жалузи Фасадни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с жалузи
Фасадни димни люкове за отвеждане на дим и топлина със стъклопакет Фасадни димни люкове за отвеждане на дим и топлина със стъклопакет
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist