Безжични адресируеми модули и сигнализатори

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага безжични адресируеми модули и сигнализатори на английската компания Advanced Electronics Ltd, сертифицирани, съгласно БДС EN 54: 2006. Изделията са маркирани със знак СЕ.

Събраният за последните години опит от Advanced Electronics е приложен в разработването на новата SG Wireless серия димни и топлинни детектори, произвеждайки една от най-новаторските и най-модерната серия продукти достъпни на пазара.

Адресируеми модули и сигнализатори серия SG Wireless (866 Mhz)
  • Безжичен адресируем транслатор VW2W: Изисква жично захранване от контролния панел. Информацията за събитията получени чрез радио протокол от безжичните устройства (детектори, модули, ръчни известители и други) се предава до контролния панел в съответствие с комуникационен протокол. Контролният панел разпознава устройствата комуникиращи безжично с транслатора, като свързани адресирани устройства от сигналния контур.
    Характеристики на транслатора:
    Двойна ортогонална антена за гарантиране на надеждна комуникация; Високо честотен алгоритъм; Висок имунитет срещу шум; Двупосочна комуникация между всички безжични устройства посредством Argus-Dialog® протокол; 7 комуникационни канала; Възможност за изграждане на пълна адресируема пожароизвестителна безжична система; Поддържа до 32 безжични устройства; Системата може да бъде програмиран посредством компютър или вътрешни ключове.
  • Безжичен aдресируем разширител SGWE: Транслаторът осигурява висока ефективност на комуникация с безжични устройства в открито пространство на разстояния до 200 метра. Диапазонът може да бъде удължен с още до 600 метра с помощта на безжичен разширител SGWE, който осигурява качествен сигнал до отдалеченото безжично устройство. Системата управлява до 6 безжични разширителя на 6 различни нива. Когато всички 6 са свързани в открито пространство диапазонът може да бъде удължен до 3600 метра.
  • Безжичен адресируем модул SGMI100: SGMI100 безжичен модул с 1 вход може да се използва за управление и блокировка на външни устройства. Оборудван е с 2 батерии (основна и резервна). Тампер защита. LED индикатор (червен и зелен цвят) показва режима на работа и условията на захранване на модула.
  • Безжичен адресируем модул SGMC100: SGMC100 безжичен модул с 1 изход може да се използва за управление и блокировка на външни устройства чрез команда от контролния панел. Изисква външно захранване. Тампер защита. LED индикатор (червен и зелен цвят) показва режима на работа и условията на захранване на модула.
  • Безжична адресируема сирена SGRS100: Вътрешната безжична сирена SGRS100 е най-елегантната сирена от своя тип и напълно съвместима за всички SAGITTARIUS безжични устройства. Двупосочна комуникация между всички безжични устройства посредством Argus-Dialog® протокол. 100 db изходно ниво на звука. Компактен дизайн. 3 различни тона избираеми от контролния панел. Захранва се от две батерии (основна и резервна).
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist