Конвенционални пожароизвестителни детектори и бутони

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага конвенционални детектори за дим и топлина, ръчни известители на английската компания Advanced Electronics Ltd, сертифицирани, съгласно БДС EN 54: 2006. Изделията са маркирани със знак СЕ.

Събраният за последните години опит от Advanced Electronics Ltd. е приложен в разработването на новата АS серия димни и топлинни детектори, произвеждайки една от най-новаторските и най-модерната серия продукти достъпни на пазара.

Конвенционални детектори и бутони серия AS
  • Конвенционален фотоелектричен димен детектор AS1000: AS серията фотоелектрични димни детектори са подходящи за голям диапазон от приложения. Могат да бъдат инсталирани на места, където традиционните фотоелектрични и йонозационни детектори са били ползвани, осигурявайки просто решение за системните дизайнери.Фотоелектричния детектор има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена улеснявайки поддръжката.
  • Конвенционален топлинен детектор AS3500: Серията АS топлинни максимално диференциални детектори предоставят точна информация за температурата на контролния панел, който калкулира необходимата фиксирана температура и диференциалната функция, които се изискват според различния стандарт (Class A1R and B).Температурния детектор е особено подходящ за места, където съществуват високи температури на обкръжаващата среда като котелно помещение, сушилни и където димните детектори са неподходящи поради наличие на пара или изпарения, като в кухня.
  • Конвенционален комбиниран детектор AS2000: АS серията комбинирани фотоелектрични димни и термични детектори са подходящи за голям диапазон от приложения. Могат да бъдат инсталирани на места, където традиционните фотоелектрични и йонозационни детектори са или ползвани, осигурявайки просто решение за системните дизайнери.AS2000 детектор има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена улеснявайки поддръжката.
  • Линеен оптичен детектор Fireray 50-100RV: Линеен оптичен детектор Fireray 50-100RV е разработен за откриване на дим в голямо пространство като зали, складове, музеи, театри и т.н., където стандартното откриване на дим е непрактично или много по-скъпо. Устройството открива линейно дим над защитения диапазон, преди пожара да се разпространи. Компактния дизайн, добрият външен и възможността за вграждане позволяват устройството да бъде поставено на места където архитектурните съображения са от първостепенно значение.
  • Конвенционален ръчен пожароизвестител RP-RS-01: RP-RS-01 е конвенционален възстановяем ръчен пожароизвестител. Предлага се също и с предпазен капак.. Когато ръчният пожароизвестител е активиран, неговият LED индикатор свети непрекъснато.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist