Пожарни врати

Пожарна техника

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

Сервиз

 • Абонаментно техническо обслужване на пожарогасители
  • Сервиз пожарогасители

   Събраният за последните години опит от ФайерТех Инженеринг ЕООД е приложен в оторизирания сервиз за проверка, зареждане и ремонт на пожарогасители и пожарна техника. Фирмата разполага със сервизна база за техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, оборудвана с машини и съоръжения на германската компания Brandschutztechnik Muller GmbH, която произвежда едни от най-новаторските и модерни серии продукти достъпни на пазара.

    

   Защо да сключите договор за абонаментен сервиз на пожарогасители ?

   Високо квалифицирани инженери и техници

   Нашите инженери и техници са на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Извършват рутинни проверки (в съответствие с българските стандарти) и разполагат с база данни за клиента.

   Спестете пари

   Срвизната дейност включва собствен транспорт, позволяващ обслужването да се извърши в договорения с клиента срок. Редовното обслужване на уредите за пожарогасене ще гарантира максимална сигурност в случай на необходимост и води до по-ниски разходи. По този начин ще спестите пари, като избегнете извън договорените цени за обслужване.

   Качество науслугата

   ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и притежава необходимата професионална подготовка за извършване на техническо обслужване на пожарогасители.

   ФайерТех Инженеринг ЕООД прилага  изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

   Гъвкавост

   Служителите на ФайерТех Инженеринг ЕООД са обучени да обслужват широк кръг от ръчни пожарогасителни уреди и съоръжения, независимо от производителя или модела, така че дори и да сте оборудвани с различни видове пожарогасителни уреди, Вие само трябва да сключите договор за поддръжка с фирмата, за да сте сигурни, че вашето имущество ще е 100% защитено от пожар.

   Приоритет

   Фирма ФайерТех Инженеринг приема и обслужва пожарогасителните уреди с предимство. Фирмата дава 12 месеца гаранция за извършената проверка, зареждане и ремонт. Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода - производител за правилна експлоатация и съхранение на пожарната техника.

 • Абонаментно техническо обслужване на системи за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Сервиз пожароизвестяване и пожарогасене

   ФайерТех Инженеринг ЕООД извършва сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Разполага със сервизна база за техническо обслужване.

   Фирма ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с екипи от опитни професионалисти. Дружеството притежава специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и профилактика, собствена складова база и сервиз.

    

   Защо да сключите договор за абонаментен сервиз на пожароизвестителна или пожарогасителна система ?

   Спокойствие и сигурност

   Вашите системи за пожароизвестяване и пожарогасене са най-бързото и сигурно предупреждение за пожар, за вашите служители и посетители. Доказано е, че системите за пожароизвестяване и пожарогасене, защитаващи вашия живот и имущество, трабва да сработят правилно в спешен случай. Именно за това вашите системи ще бъдат поддържани в оптимално състояние, с 24 часова аварийна поддръжка, така че вие да разчитате на нея, ако е необходимо.

   Минимизиране на фалшиви аларми

   Намаляването на риска от фалшиви аларми, които могат да спестят пари и смущения в производствения процес, както и защитата на имуществото, са отговора за необходимостта от абонаментно техническо обслужване на вашите противопожарни системи.

   Високо квалифицирани инженери и техници

   Нашите инженери и техници са на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Извършват рутинни проверки (в съответствие с българските стандарти) и разполагат с база данни за клиента.

   Спестете пари

   Сервизната дейност включва собствен транспорт. Редовното обслужването на системите за пожароизвестяване и пожарогасене ще гарантира максимална сигурност в случай на необходимост и води до по-ниски експлоатационни разходи. По този начин  ще спестите пари, като избегнете извън договорените часови ставки.

   Качество на услугата

   ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и притежава необходимата професионална подготовка за извършване на техническо обслужване на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

   ФайерТех Инженеринг ЕООД прилага  изискванията на европейският стандарт EN 54-14:2003, "Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на пожароизвестителни системи", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

   Гъвкавост

   Служителите на ФайерТех Инженеринг ЕООД са обучени да обслужват широк кръг системи за пожароизвестяване и пожарогасене, независимо от производителя или моделаСключеният от Вас договор за поддръжка с фирмата, гарантира оптимална сигурност за вашите служители и имущество от пожар.

    

   Гаранции

    

   Фирма ФайерТех Инженеринг дава 36 месеца гаранция, както за изградените от нея системи, така и за допълнително монтирани устройства към вече съществуващите. Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода - производител за правилна експлоатация.