Инженеринг

ФайерТех Инженеринг ЕООД - Днес

Днес компанията ФайерТех Инженеринг ЕООД заема място на лидер в сферата на пожарната безопасност. Системите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на съществените изисквания, които определят техническите изисквания към продуктите. Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицири служители, които са придобили знанията си в семинари, допълнителни курсове, но преди всичко в тяхната практическа работа.

ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ВИНАГИ В ИНТЕРЕС НА КЛИЕНТА, СЛЕД ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Освен потенциален изпълнител на всеки обект, ФайерТех Инженеринг ЕООД е и обективен консултант. Информираният избор на клиента е гарантиран от въведената модерна система на обслужване.

ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПИСАНИЯ, ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И ПОПУЛЯРНИ, ЗА ВСЯКА ЕДНА СИСТЕМА, ЗА ВСЕКИЕДИН КЛИЕНТ

В тази посока ФайерТех Инженеринг ЕООД полага много усилия. Всяка съвременна микропроцесорна система за охрана предлага безкрайно много потребителски функции, но в практиката, поради липса на подходящо поднесена информация, клиентът ползва малка част от тях. Това намалява тяхната ефективност и създава предпоставки за увеличаване на риска от неправомерно използване.

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИЕНТА ЗА РАБОТА С ИЗГРАДЕНИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНИКА

Успешното обучение е предпоставка за 100% използване на функционалните възможности на всяка система. Това е една от формулите, с която ФайерТех Инженеринг ЕООД оправдава инвестицията на клиента.

СОФТУЕР ЗА ЛЕСНО ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

Предлаганият софтуерен продукт е съвременно решение, което създава комфорт при ползването на системите. Така качеството на услугите се допълва от постоянна грижа за удобството на клиента.

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ

Ще ги намерите във вашия информационен пакет за услугата, която ползвате. На тях ви очакват винаги любезни компетентните специалисти от ФайерТех Инженеринг ЕООД.

БЪРЗА РЕАКЦИЯ НА ВСЕКИ СИГНАЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВАЖНОСТТА МУ

Гаранционното и извънгаранционното обслужване за клиенти на фирмата на територията на гр. София се изпълнява 24 часа в денонощието.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА

Въведената система включва постоянен контрол за евентуално допуснати неточности или проблеми, надзор и санкции върху персонала на всеки етап от изграждане на обекта – проектиране, полагане на кабелната инсталация, монтаж, схемна реализация, пускане в експлоатация, обучение.

КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

За всеки свой обект ФайерТех Инженеринг ЕООД поддържа – електронна база данни, пълна документация на всяко схемно решение, техническа документация за всяка система.

За всички допълнителни въпроси и консултации оставаме на Ваше разположение.