Сервиз

Абонаментно техническо обслужване на пожарогасители

Събраният за последните години опит от ФайерТех Инженеринг ЕООД е приложен в оторизирания сервиз за проверка, зареждане и ремонт на пожарогасители и пожарна техника. Фирмата разполага със сервизна база за техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, оборудвана с машини и съоръжения на германската компания Brandschutztechnik Muller GmbH, която произвежда едни от най-новаторските и модерни серии продукти достъпни на пазара.


Защо да сключите договор за абонаментен сервиз на пожарогасители?

Високо квалифицирани инженери и техници

Нашите инженери и техници са на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Извършват рутинни проверки (в съответствие с българските стандарти) и разполагат с база данни за клиента.

Спестете пари

Срвизната дейност включва собствен транспорт, позволяващ обслужването да се извърши в договорения с клиента срок. Редовното обслужване на уредите за пожарогасене ще гарантира максимална сигурност в случай на необходимост и води до по-ниски разходи. По този начин ще спестите пари, като избегнете извън договорените цени за обслужване.

Качество на услугата

ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и притежава необходимата професионална подготовка за извършване на техническо обслужване на пожарогасители.

ФайерТех Инженеринг ЕООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

Гъвкавост

Служителите на ФайерТех Инженеринг ЕООД са обучени да обслужват широк кръг от ръчни пожарогасителни уреди и съоръжения, независимо от производителя или модела, така че дори и да сте оборудвани с различни видове пожарогасителни уреди, Вие само трябва да сключите договор за поддръжка с фирмата, за да сте сигурни, че вашето имущество ще е 100% защитено от пожар.

Приоритет

Фирма ФайерТех Инженеринг приема и обслужва пожарогасителните уреди с предимство. Фирмата дава 12 месеца гаранция за извършената проверка, зареждане и ремонт. Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода – производител за правилна експлоатация и съхранение на пожарната техника.

Абонаментно техническо обслужване на системи за пожароизвестяване и пожарогасене

ФайерТех Инженеринг ЕООД извършва сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Разполага със сервизна база за техническо обслужване. Фирма ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с екипи от опитни професионалисти. Дружеството притежава специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и профилактика, собствена складова база и сервиз.


Защо да сключите договор за абонаментен сервиз на пожароизвестителна или пожарогасителна система ?

Спокойствие и сигурност

Вашите системи за пожароизвестяване и пожарогасене са най-бързото и сигурно предупреждение за пожар, за вашите служители и посетители. Доказано е, че системите за пожароизвестяване и пожарогасене, защитаващи вашия живот и имущество, трабва да сработят правилно в спешен случай. Именно за това вашите системи ще бъдат поддържани в оптимално състояние, с 24 часова аварийна поддръжка, така че вие да разчитате на нея, ако е необходимо.

Минимизиране на фалшиви аларми

Намаляването на риска от фалшиви аларми, които могат да спестят пари и смущения в производствения процес, както и защитата на имуществото, са отговора за необходимостта от абонаментно техническо обслужване на вашите противопожарни системи.

Високо квалифицирани инженери и техници

Нашите инженери и техници са на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Извършват рутинни проверки (в съответствие с българските стандарти) и разполагат с база данни за клиента.

Спестете пари

Сервизната дейност включва собствен транспорт. Редовното обслужването на системите за пожароизвестяване и пожарогасене ще гарантира максимална сигурност в случай на необходимост и води до по-ниски експлоатационни разходи. По този начин ще спестите пари, като избегнете извън договорените часови ставки.

Качество на услугата

ФайерТех Инженеринг ЕООД разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и притежава необходимата професионална подготовка за извършване на техническо обслужване на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

ФайерТех Инженеринг ЕООД прилага изискванията на европейският стандарт EN 54-14:2003, “Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на пожароизвестителни системи”, като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.

Гъвкавост

Служителите на ФайерТех Инженеринг ЕООД са обучени да обслужват широк кръг системи за пожароизвестяване и пожарогасене, независимо от производителя или моделаСключеният от Вас договор за поддръжка с фирмата, гарантира оптимална сигурност за вашите служители и имущество от пожар.

Гаранции

Фирма ФайерТех Инженеринг дава 36 месеца гаранция, както за изградените от нея системи, така и за допълнително монтирани устройства към вече съществуващите. Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода – производител за правилна експлоатация.