Адресируем повторител с Touch Control

Серията контролни панели МХ-5000 oбхваща обширен диапазон от аналогови адресируеми контролни панели на микропроцесорна основа. Предлагайки гъвкавост в проектирането и работата, MX-5000 е идеална за ползване в обществени сгради, болници, заводи, жилищни и търговски комплекси.

Описание

Събраният за последните години опит от Advanced Electronics е приложен в разработването на новия повторителен панел с Touch Control. Изцяло програмируем той позволява да инсталирате карти и чертежи за всеки обект.

Повторителят с Touch Control притежава уникален интерфейс, който позволява на потребителите да идентифицират много бързо зоните и устройствата в пожар или повреда, загубата на комуникация, тест за нормална работа с динамични бутони и статус с цветен код.

Техническа информация за адресируем повторителен панел с Touch Control:
  • Отговаря на стандарт БДС EN 54
  • 10″ цветен дисплей с touch control за лесно управление и инсталиране
  • Динамични бутони и статус с цветен код за лесен достъп до менюто
  • RS485 интерфейс за връзка за контролни панели МХ-5000
  • Три нива за достъп от потребителя, достъпни чрез парола
  • Памет: до 5000 събития & индикации + 500 пожара
  • Лесен за инсталиране, обслужване и поддръжка
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist