Антипаник брави и електрически магнити за пожарни врати

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага широк диапазон антипаник брави и електрически магнити за пожарни врати, сертифицирани, съгласно европейските норми и изисквания, като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Техническа информация и модели:

Антипаник заключващи устройства, задвижвани с хоризонтален лост за използване в аварийни изходи, съгласно БДС EN 1125: 2008

  • Антипаник брава модел TWIST BLACK – включва алуминиев лост (натурален цвят) с черна заоблена основа. Лесен за монтаж. Издаден – 100 мм. СЕ маркировка.
  • Антипаник брава модел TWIST ALUX – включва алуминиев лост (натурален цвят) с иноксова заоблена основа. Лесен за монтаж. Издаден – 100 мм. СЕ маркировка.
  • Антипаник брава модел SLASH BLACK – включва алуминиев лост (натурален цвят) с черна заоблена основа. Лесен за монтаж. Използва се за врати, които се отварят на 90°. Изисква по-малко усилие за отваряне. Издаден – 75 мм. СЕ маркировка.
  • Антипаник брава модел SLASH ALUX – включва алуминиев лост (натурален цвят) с иноксова заоблена основа. Лесен за монтаж. Използва се за врати, които се отварят на 90°. Изисква по-малко усилие за отваряне. Издаден – 75 мм. СЕ маркировка.
Средства за затваряне на врати с контролирано действие, съгласно БДС EN 1154: 2002

Автомати за затваряне на врата. Тези средства могат да са монтирани или към носещата рамка, или към вратата, или към пода. Лесен за монтаж. Издаден – 110 мм. СЕ маркировка.

Средства с електрическо задвижване за задържане на врати на вертикална ос в отворено положение, съгласно БДС EN 1155: 2003

Електромагнити за задържане на врата. Средства за задържане в отворено положение. Средствата за задържане на врати с електрическо задвижване, произведени съгласно БДС EN 1155: 2003 могат да задържат въртящата се врата във фиксирана позиция или да позволят на вратата да се върти свободно. Във всеки от случаите на прекъсване на електрическото захранване ще предизвика затваряне на контролираните врати. Средствата за задържане на врати с електрическо задвижване, произведени съгласно БДС EN 1155: 2003 са препоръчителни за употреба, където има изискване за надеждно задържане в отворено и за освобождаване на врата с димозащита или защита от огън.

SCA системи за контрол на достъпа

SCA система за контрол на достъп чрез електрическо синхронизиране. Механизмът е трета панта, използва се при врати с височина над 240 см. и като опция за по-ниски височини. Всички, съдържащи се елементи на електромеханичната брава и окабеляването са вградени в крилото на вратата. Връзката между крилото и рамката се постига чрез гъвкава тръба от неръждаема стомана. Сгъваем или безжичен контакт. Захранване 12 VDC, 500 mA. Възможност за електронно управление, като бутони, четци на карти и други налични версии комбинирани със антипаник заключващи устройства.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist