Конвенционални пожароизвестителни индикатори и сигнализатори

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага адресируеми модули и сигнализатори на английската компания Advanced Electronics Ltd, сертифицирани, съгласно БДС EN 54: 2006. Изделията са маркирани със знак СЕ.

Събраният за последните години опит от Advanced Electronics е приложен в разработването на новата АV серия адресируеми модули и сигнализатори, произвеждайки една от най-новаторските и най-модерната серия продукти достъпни на пазара.

Конвенционални индикатори и сигнализатори серия Sonos
  • Конвенционална сирена Sonos sounder: Сирена за вътрешен или външен монтаж Sonos sounder е най-елегантната сирена от своя тип и напълно съвместима за всички конвенционални контролни панели. Максимална сила на звука до 106 db (изходно ниво). Компактен дизайн. 32 различни тона избираеми от DIP превключвател. Предлага се в червен или бял цвят. Отговаря на БДС EN 54-3.
  • Конвенционална сирена с вградена флаш светлина Sonos sounder LED beacon: Сирена за вътрешен или външен монтаж Sonos sounder beacon с вградена флаш светлина за всички конвенционални контролни панели. Максимална сила на звука до 106 db (изходно ниво). Компактен дизайн. 32 различни тона избираеми от DIP превключвател. Предлага се в червен или бял цвят. Отговаря на БДС EN 54-3.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist