Плъзгащи пожарни врати с клас на огнеоустойчивост EI 60, EI 90 и EI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага плъзгащи огнеустойчиви врати на чешката компания Somati System S.r.o. сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията отговарят на стандартите в ЕС.

Вратите са сертифицирани с клас на огнеустойчивост EI 60, EI 90 и EI 120, като те запазват в означеното време: E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара. Вратите отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 60, 90 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.

Плъзгащите врати могат да бъдат плътни или с частично остъкление. Опции се явяват проходна врата с автомат за самозатваряне и антипаник система, захранващ блок 230V/6А с акумулаторни батерии гарантиращи нормална работа в продължение на 72 часа при отпадане на основното захранване.

Техническа информация за плъзгащи огнеустойчиви врати EI 60, EI 90 и EI 120:
 • Крилото на вратата е с дебелина съответно 70, 86 и 102 мм., външните части са изработени от стоманена ламарина – 0,55-1 мм, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
 • Рамката на вратата е направена от 2 мм. стоманена ламарина
 • Kолела за движение и намаляване на износването на водача
 • Автоматично затваряне на вратата с помощта на противотежест (серийно с термопрекъсвач)
 • Автоматично затваряне на вратата с помощта на електродвигател – опция
 • Подсилващи елементи за монтаж
 • Пожарозащитно стъкло 300 х 500 мм. – опция
 • Вградена пешеходна врата – опция
 • Топлинопоглъщаща уплътняваща гума за допълнителна димозащита в случай на пожар
 • Метална табела със сертификационен номер на вратата
 • Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 7035, 9002, 9006
Стандартни размери:
 • Мин. размери за плъзгаща пожарна врата с едно крило Ш= 500 мм. и В= 500 мм.
 • Макс. размери за плъзгаща пожарна врата с едно крило Ш= 8000 мм. и В= 6000 мм.
 • Мин. размери за плъзгаща пожарна врата с две крила Ш= 800 мм. и В= 500 мм.
 • Макс. размери за плъзгаща пожарна врата с две крила Ш= 16000 мм. и В= 6000 мм.
Варианти:
 • Врата с огнеустойчивост 60, 90 и 120 минути еднокрила с едно цяло крило.
 • Врата с огнеустойчивост 60, 90 и 120 минути двукрила със симетрични цели крила.
 • Врата с огнеустойчивост 60, 90 и 120 минути двукрила с несиметрични цели крила.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist