Покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с поликарбонат

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с поликарбонат на немската компания Simon RWA Sisteme GmbH, сертифицирани съгласно БДС EN 12101-2: 2003-9. Изделията са маркирани със знак СЕ.

За естествените ВСОДТ се проектират димни люкове на покрива на сградата, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне. Димните люкове се предвиждат с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и с минимален клас по реакция на огън Сd0.

Техническа информация за покривни димни люкове за отвеждане на дим и топлина с поликарбонат
 • Експлоатационна надеждност: Re 1.500
 • (ЕВОДТ) с двойна функция: Да / 10.000
 • Устойчивост на ниски температури (Т): T (00) до Т(-25)
 • Устойчивост на вятър: WL 1500
 • Топлоустойчивост на горене: B 300
 • Алуминиева рамка с четирикамерен поликарбонат 10 м.
 • Коефициент на топлопреминаване: до 2,39 W/m²K
 • Индекс на шумоизолация: до 40 dB
 • Индекс на светлопропускливост- 80 %
 • Аеродинамична свободна площ (Аа): Aa = Cvo * Av
 • Геометрична площ (Аv): Av = W * H
 • Коефициент на потока (Cvo): Cvo = до 0,65
 • Управление: електрически мотор, 24 V или пневматично
 • Време за достигане на проектното ниво на производителност: до 60 сек.
 • Размери за еднокрили люкове: минимални 800х500 мм. и максимални 2000х2500 мм.
 • Размери за двукрили люкове: минимални 1200х1600 мм. и максимални 3000х3000 мм.
Изисквания за сертифициране на системата

За приложение на димен люк, като част от ВСОДТ система трябва да притежава следните документи: СЕ-сертификат като цяло изделие, декларация за съответствие, инструкция за работа на български език.

Системите за естествено димоотвеждане на Simon RWA Sisteme GmbH (естествени вентилатори за отвеждане на дим и топлина, съгласно БДС EN 12101-2) предлагат висока гъвкавост при избора на тествани и сертифицирани задвижвания и профилни системи.

Изисквания към размера на аеродинамичната площ на димните люкове

Минималните стойности на аеродинамичните свободни площи на димоотводнителните люкове се определя в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971/2009 г.

Изисквания към площта на димните люкове

Димните люкове се проектират равномерно разсредоточени. Максималната аеродинамична площ на единичен димен люк с изключение на димните люкове за сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1 е, както следва: 2,4 м2 – за помещения с височина до 4 м и с наклон на покрива до 12°, и 4 м2 – за помещения с по-голяма височина или с по-голям наклон.

Изисквания към разположението на приточните отвори

Отворите за приток на свеж въздух се разполагат равномерно разсредоточени в близост до евакуационните изходи, като горния край на отворите е на височина най-малко 1 м. под горния край на незадимяемата зона.

Изисквания към площта на отворите за приточен въздух

В помещенията, за които се проектира естествено димоотвеждане, съгласно Наредба № Iз-1971/2009 г. се проектират приточни отвори с аеродинамична площ не по-малка от аеродинамичната площ на димните люкове в най-големия димен участък.

За сигурното взаимодействие между отворите за приток на свеж въздух и димоотводнителните клапи, Simon RWA Sisteme GmbH предлага пълна гама от напълно координирани помежду си продукти. Предмет на избор са няколко различни системи на Simon RWA Sisteme GmbH, които благодарение на своите различни технически характеристики удовлетворяват индивидуалните изисквания на дадена сграда.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist