Пожарна помпена група със задвижване от електрически помпи

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага Пожарни помпени системи с електрически двигател сертифицирани, съгласно БДС EN 12845: 2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране монтиране и поддържане”.

Противопожарните помпени системи произведени от Nijhuis Pompen BV – Холандия са фабрично оборудвани и тествани системи, отговарящи на следните стандарти: VdS, LPBC и NFPA. Всички детайли на системата са свързани в съответствие с горепосочените стандарти и сглобени в завода производител. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Техническа информация за Пожарни помпени системи с електрически двигател:
  • Пожарната помпена група се състои от 1, 2 или 3 броя противопожарни помпи с електрическо захранване. Те са задвижвани от стандартен двигател асинхронен 2 -охлаждане с вентилатори за охлаждане, степен на защита IP55, изолация клас F, трифазен 400V ± 10% 50Hz. Основната захранваща помпа е центробежна хоризонтална, едностъпална или многостъпална с поддържане на постоянна циркулация на водата за да се предотврати прегряване по време на работа. В затворена система с автоматичен обезвъздушител, двигателят е свързан с основната помпа чрез гъвкав съединител.Обикновено едната помпа е работна, а другата е резервна (stand-by) помпа. Необходимо е двете помпи да имат независими източници на захранване, в случай, че единият източник отпадне по някакви причиниЗабележка: Системите с 1 главна помпа са предназначени за обекти с нисък клас на пожарна опасност, а с 2 (работна и резервна) помпи – при инсталации, интегрирани в сгради с нормална пожароопасност
  • 1 брой пилотна (джокей) помпа с електрическо захранване, многостъпална. Тази помпа е свързана към нагнетателния колектор на противопожарната помпена система. Помпата поддържа автоматично противопожарната система под налягане
  • Отделен електрически контролен панел (ел.табло) за всяка помпа, монтиран в метално табло, степен на защита IP55. Стандартна функция – автоматичен пуск и стоп на помпите, седмично за 2 мин. продължителност на работа. С цел недопускане на аварии от неподвижността на системата
  • Всички помпи в системата са свързани към общ нагнетателен колектор и са оборудвани със всички необходими арматури и свързващи детайли
  • Системите са проектирани, така че да се осигури лесен достъп до контролните уреди
  • Системите позволяват да се използва смукателна линия
  • Системите са оборудвани с байпасна линия
  • За да се осигури коректна работа на системите са окомплектовани с разширителен мембранен съд с обем, не по-малък от 24 л и с клас на налягане PN16
  • Общ смукателен колектор с фланцови връзки

Пожарните помпени групи се предлагат в моноблок монтиран върху стоманена рамка, тестван в съответствие с техническите и функционалните процедури в завода производител.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist