Пожарогасителна инсталация за разпръскване на вода

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага проектиране, изграждане, инсталиране и поддръжка на водни пожарогасителни инсталации за разпъскване на вода. Нашите акредитирани инженери могат да проектират всеки тип система, за да отговарят на вашите нужди. Ние сме горди да предложим пълна гама от най-добрите продукти в бранша, които да отговарят на всички изисквания за системата ви. Нашата главна цел е пълното удовлетворение на клиента.

Предимства на водните пожарогасителни инсталации за разпръскване на вода

Водните пожарогасителни инсталации са подобни и действат като спринклерните инсталации, но са снабдени с отворени пожарогасителни дюзи (отворени сринклери) и могат да разпръснат в случай на пожар огромни количества вода над цялата защитавана зона. Това прави дренчерните инсталации идеални за ползване при области с висок пожарен риск, които не могат да бъдат достатъчно добре защитени посредством конвенционалните спринклерни системи.

Водните пожарогасителни инсталации спасяват човешки живот

С изолирането на източника на запалване, автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) контролират разпространението на пожара и ограничават отделянето на топлина, дим и вредни газове. С помощта на водните пожарогасителни системи хората разполагат с повече време и възможност да избягат от мястото пожара. Инсталирането на дренчерни пожарогасителни инсталации е от особено важно значение за места, като например за защита на сгради и охлаждане на особено чувствителни на топлина, лесно запалими и силно горими обекти, при които може да се очаква, че възникнал пожар ще се разпространи извънредно бързо.
Водните пожарогасителни инсталации за разпъскване на вода се ползват също и като водни завеси около атриуми, ескалатори, отворени стълбища, коридори и др.

ФайерТех Инженеринг предлага пълен инженеринг

Превантивните мерки за пожарна безопасност могат да Ви донесат всички тези предимства, като се инсталира система за пожароизвестяване и дренчерна пожарогасителна инсталация за контрол на разпространението на огъня, докато служителите и посетителите в сградата се евакуират от зоната на потенциална опасност.

Ние извършване посещение на място, за да направим първоначален оглед, безплатно, за оценка на вашите специфични нужди и да се изчисли точната оферта. След сключване на договор за инсталация, ФайерТех Инженеринг поема ангажимент за пълна инсталация на системата от проектиране до пускови работи и узаконяване.

Екипите на ФайерТех Инженеринг ЕООД инсталират всяка система според най-високите стандарти за надеждност и качество, както по отношение на изпълнението на работата, така и като експерти в спецификацията на използваните материали. Ние инсталираме материали, които са най-подходящи за вашата ситуация.
Елементите на всяка дренчерна пожарогасителна инсталация притежават сертификат за изпитване на налягане и качество, като по този начин ФайерТех Инженеринг ЕООД гарантира високо качество на вложените тръби, фитинги, контролно сигнални клапани (КСК) и други елементи, че са правилно монтирани и отговарят на съответните Европейски стандарти.

Как работят водните пожарогасителни инсталации за разпръскване на вода

За разлика от спринклерните глави за пожарогасене, отворените спринклери не съдържат термочувствителен механизъм (ампула). Задействането на тази инсталация и освобождаването на водата се контролира от автоматична пожароизвестителна система или ръчно. Дефлектора на дренчерната глава разпръсква водната струя в малки капчици с определен размер и образува водна завеса върху избрана област от пода и стените.

Пожароизвестителната система изпраща сигнал до BMS системата, че е активирана алармата и тя блокира битовото водоснабдяване и задейства други програмирани блокировки. Пожарогасителната инсталация за разпръскване на вода е оборудвана с група от помпи, обикновено – 1 брой основна (електрическа) и 1 брой резервна (електрическа или дизелова), които осигуряват непрекъснато подаване на вода – 24 часов режим на готовност.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist