Ролетни пожарни врати с клас на огнеустойчивост EI 60 и EI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага ролетни огнеустойчиви врати на чешката компания Somati System S.r.o. сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията отговарят на стандартите в ЕС.

Вратите са сертифицирани с клас на огнеустойчивост EI 60 и EI 120, като те запазват в означеното време: E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара. Вратите отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 60 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.

Техническа информация за ролетни огнеустойчиви врати EI 60 и EI 120:
 • Ламелите на вратата са с височина 150 мм. и дебелина 60 мм., външните части са изработени от стоманена ламарина 0,55 – 1 мм, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
 • Рамката и страничните водачи за движение са изработени от 2 мм. стоманена ламарина
 • Диаметър на ролетката в събрано състояние 670 – 950 мм.
 • Автоматично затваряне/отваряне на вратата с помощта на електродвигател и контролен блок с възможност за автоматизирано управление от пожароизвестителен панел
 • Подсилващи елементи за монтаж
 • Метална табела със сертификационен номер на вратата
 • Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 7035, 9002, 9006
 • Тегло на вратите – 30 кг/м2 за EI 60 и 35 кг/м2 за EI 120
Стандартни размери:
 • Мин. размери Ш= 750 мм. и В= 500 мм.
 • Макс. размери Ш= 6000 мм. и В= 6000 мм.
Варианти:
 • Врата с огнеустойчивост 60 минути със стандартно събиране на ролетката.
 • Врата с огнеустойчивост 120 минути със стандартно събиране на ролетката.
 • Врата с огнеустойчивост 60 минути с хоризонтално събиране на ролетката.
 • Врата с огнеустойчивост 120 минути с хоризонтално събиране на ролетката.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist