Статични димни завеси срещу разпространение на димни потоци

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага статични димни завеси на немската компания Simon RWA Sisteme GmbH, сертифицирани, съгласно БДС EN 12101-1: 2003. Изделията са маркирани със знак СЕ.

Димните завеси са важен компонент на текущата противопожарна защита планирана да контролира димни газове, за да се предотврати разпространението им, като по този начин държи евакуационните и аварийни изходи ясни и незадимени. Тези системи поставят нови стандарти за творческа свобода в конструкцията на сградата.

Описание:

Simon RWA Sisteme GmbH използва най-новите производствени технологии в областта на димните завеси, които гарантират най-високо качество и пълна стабилност.

Димните завеси Smoke PROtec® на Simon RWA Sisteme GmbH са изработени от изключително висококачествени, устойчиви на разкъсване тъкани от фибростъклени панели, които се съединяват вертикално с устойчиви на разкъсване неръждаеми стомани нишки. Платовете са сертифицирани за димозащита, според DIN EN 1634-3 и топлоустойчиост, според DIN EN 12101-1 на 600 °C/120 мин. Маса на единица площ за една страна PU-покритие стъкло плат е 590 гр/м2. Димните завеси са сертифицирани за трудногоримост, съгласно DIN 4102-1, строителни материали от клас A2.

Димните завеси са касифицирани по DIN EN 12101-1, като ASB 3 D120.

Техническа информация за статични димни завеси
  • Отговарят на стандарт БДС EN 12102-1
  • Материал: висококачествени, устойчиви на разкъсване тъкани от фибростъклени панели, които се съединяват вертикално с устойчиви на разкъсване неръждаеми стомани нишки в съответствие с DIN 4102-1 и DIN EN 1634-3
  • Максимални размери: ширина до 30 м. и височина до 6 м.
  • Топлоустойчивост на горене: 120 мин при 600 °C
  • Класификация: ASB 3 D120 по DIN EN 12101-1
  • Цвят по RAL: 7035 за завесите
  • Индекс на димопропускливост – 25 м3/ч/м2
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist