Аварийни бутони, детектори и контролери за ВСОДТ

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага аварийни бутони, детектори за дъжд и вятър, контролери за автоматизация и управление на системи отвеждане на дим и топлина на немската компания Simon RWA Sisteme GmbH, сертифицирани, съгласно БДС EN 12101. Изделията са маркирани със знак СЕ.

За естествените ВСОДТ е необходимо да се осигури ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места посредством аварийни бутони във всяко едно помещение с инсталиран ВСОДТ.

Устройства за управление и автоматизация
  • Аварийни бутони за пуск на системата: Предлагат се с 1 и 3 LED индикатори за състоянието, бутон “Reset”.
  • нормален режим – зелен LED, повреда – жълт LED, аларма – червен LED (отворен люк)
  • Детектори за дим и топлина: Предлага се като комбинирано устройство (за дим и топлина) или като самостоятелен детектор за дим. Устройството се използва за автоматизиране на ВСОДТ, за да се гарантира нормалното отваряне на системата в случай на пожар.
  • Детектори за дъжд и вятър: Предлага се като комбинирано устройство или като самостоятелни детектор за дъжд. Устройството се използва за автоматизиране на ВСОДТ, за да се гарантира, че те не са по невнимание оставени отворени при силен вятър или дъждовни условия.
  • Анемометър измерва скоростта на вятъра, когато тя надвишава предварително зададено състояние, той изпраща сигнал към контролния панел.
  • По същия начин детектора за дъжд чрез сензора си, изпраща сигнал към контролния панел. Когато условията се подобрят и върху сензора за дъжд няма капки, то той автоматично ще отмени алармения сигнал. Устройството е интегриран в един корпус.
  • Контролери за автоматизация: Устройство за автоматично задействане на вентилационни системи за дим и топлина за изпускане на отработените газове и ежедневна вентилация.
  • Акустични и светлинни алармени сигнализатори: Сигнализаторите за звук и светлина са отличен индикатор за тревога на ВСОДТ. В случай на извънредна ситуация тези устройства са в помощ за да се обърне внимание на опасността, така че евакуирането на хората от сградата да започне по-рано във времето. Прилагането на тези показатели има особено значение в сгради, където има масово събиране на хора, като в молове, училища, болници и други.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist