Верижни задвижващи механизми, сертифицирани съгласно БДС EN 12101

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага верижни задвижващи механизми за отвеждане на дим и топлина на немската компания Simon RWA Sisteme GmbH, сертифицирани съгласно БДС EN 12101-2: 2003-9. Изделията са маркирани със знак СЕ.

За естествените ВСОДТ се проектират димни люкове на външната фасада на сградата, разположени над незадимаемата зона, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне. Димните люкове се предвиждат с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и с минимален клас по реакция на огън Сd0.

Техническа информация за верижни задвижващи механизми за отвеждане на дим и топлина:
  • Експлоатационна надеждност: Re 1.000
  • Верижни задвижващи механизми с двойна функция: Да / 10.000
  • Устойчивост на ниски температури (Т): T (00)
  • Устойчивост на вятър: WL 1000
  • Топлоустойчивост на горене: B 300
  • Задвижване: 24 V, дължина на веригата до 1200 мм.
  • Време за достигане на проектното ниво на производителност: до 60 сек.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist