Интериорни пожарни врати с клас на огнеустойчивост EI 60 и EI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага интериорни пожарни врати (PVC имитация) на италианската компания Locher S.r.l. сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията отговарят на стандартите в ЕС.

Вратите са сертифицирани с класове на огнеустойчивост EI 60 и EI 120, като те запазват в означеното време: E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара. Вратите отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 60 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.

Пожароустойчивите врати се състоят от ъглова каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило. Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с термоизолационен материал и декоративно покритие. Пантите на вратите са регулируеми, състоят се от три части и във вътрешността им се намира предварително натегната пружина, гарантираща самозатварянето на вратата. Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава със патрон. Дръжките са черни, огнеустойчиви.

Вратите могат да бъдат плътни или частично остъклени. Опции се явяват автоматите за самозатваряне, устройствата за фиксиране и антипаник системите.

Техническа информация за интериорна пожарна врата EI 60 и EI 120:
 • Крилото на вратата е с дебелина 60 мм. за EI 60 и EI 120, външните части са изработени от стоманена ламарина – 0,8 мм, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
 • Рамката на вратата е направена от 1,5 мм. стоманена ламарина
 • Заключване със секретна брава – опция
 • Пожарозащитно стъкло 400 х 600 мм. – опция
 • Декоративно PVC покритие (имитация на дърво) с дебелина 120-200 μ
 • Вратите се предлагат с черна заоблена дръжка
 • Двойни панти и автомат за самозатваряне на всяко крило
 • Подсилващи елементи за монтаж на антипаник лост
 • Антипаник лост – опция
 • Топлопоглъщаща уплътняваща гума с ширина 28 мм. за димозащита в случай на пожар
 • Метална табела със сертификационен номер на всяка врата
 • Тегло на вратите – 35 кг/м2 за EI 60 врати и 45 кг/м2 за EI 120
Интериорни еднокрили пожарни врати EI 60 и EI 120 - стандартни размери
 • Размер 800 х 2050 мм
 • Размер 900 х 2050 мм
 • Размер 1000 х 2050 мм
 • Размер 1100 х 2050 мм
 • Размер 1150 х 2050 мм
 • Размер 800 х 2150 мм
 • Размер 900 х 2150 мм
 • Размер 1000 х 2150 мм
 • Размер 1100 х 2150 мм
 • Размер 1150 х 2150 мм
Интериорни двукрили пожарни врати EI 60 и EI 120 - максимални размери
 • Макс. размер 2297(1150+1147) х 2150 мм
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist