Прозорци и витрини с огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага огнеустойчиви прозорци и витрини сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Описание:

Прозорците и витрините са сертифицирани с класове на огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120, като те запазват в означеното време: R (resistance) – носимоспособност при огнево натоварване, E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) изолират помещението от температурата на пожара. Те отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 30, 60, 90 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН.

Огнеустойчивите прозорци и витрини се състоят от алуминиева рамка боядисана в цвят по RAL 9010 или естествен с анодно покритие с вградено пожарозащитно стъкло.

Техническа информация за прозорци и витрини с огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120:
 • Рамката е с дебелина 100 мм. за REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120, външните части са изработени от алуминий, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
 • Метална табела със сертификационен номер на всяко изделие
 • Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 9010 или естествен с анодно покритие
 • Дебелина на стъклото – в зависимист от необходимата огнеустойчивост (REI)
Прозорци и витрини с огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120 - стандартни размери
 • Размер 1000 х 1000 мм
 • Размер 1000 х 1500 мм
 • Размер 1000 х 2000 мм
 • Размер 1000 х 2500 мм
 • Размер 1300 х 1000 мм
 • Размер 1300 х 1500 мм
 • Размер 1300 х 2000 мм
 • Размер 1300 х 2500 мм
 • Размер 1000 х 2000 мм
 • Размер 1000 х 2500 мм
 • Размер 1000 х 3000 мм
 • Размер 1300 х 2000 мм
 • Размер 1300 х 2500 мм
 • Размер 1300 х 3000 мм
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist