Контролно-сигнални клапани тип Вода-Вода, тип Вода-Въздух

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага контролно-сигнални клапани (КСК) на испанската компания AG FIRE SPRINKLER SL за изграждане на спринклерни и дренчерни пожарогасителни инсталации. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Видове спринклерни системи

1. Мокра инсталация – мократа спринклерна система е най -често използвана. При нея тръбопроводната мрежа е изцяло запълнена с вода, която се държи постоянно под налягане.

2. Суха инсталация – сухата спринклерна система е предназначена специално за зони, при които има опасност от замръзване. Тръбопроводната мрежа в този случай не е запълнена с вода, а със въздух под налягане, минаващ през сухо алармено КСК (контролно-сигнален клапан).

3. Суха система, задействана от пожароизвестителна инсталация – тази инсталация за пожарна защита е комбинация от пожароизвестителна и суха спринклерна инсталация. В този случай пожароизвестителната система контролира спринклерната инсталация. Използва се на места, където инцидентното изтичане на вода (например от механична повреда на спринклер) трябва да се избегне на всяка цена.

Техническа информация за контролно-сигнални клапани (КСК):
  • КСК “Вода-Вода”: Предназначен за захранване на водни спринклерни системи от класически тип. Размери: DN 100, DN 150, DN 200. Окомплектован с тръбна разводка, воден звънец, пресотат, 2 бр. манометри, разширителен съд. Работно налягане – 12 атм. Сработване – автоматично при пад на налягането в инсталацията.
  • КСК “Вода-Въздух”: Предназначен за инсталации, които са изложени на външни атмосферни условия с опасност от замръзване – паркинги, рампи, складове и др. Размери: DN 100, DN 150, DN 200. Окомплектован с тръбна разводка, воден звънец, пресотат, 2 бр. манометри, ускорител, тръбна разводка за ускорител. Работно налягане – 12 атм. Сработване – автоматично при пад на налягането на в инсталацията.
  • КСК “С предварително действие”: Предназначен за инсталации, които са изложени на външни атмосферни условия с опасност от замръзване – паркинги, рампи, складове и др. Размери: DN 100, DN 150, DN 200. Окомплектован с тръбна разводка, воден звънец, 2 бр. пресотати, 3 бр. манометри, ускорител, тръбна разводка за ускорител. Работно налягане – 12 атм. Сработване – електрически сигнал от ПИС, хидравличен сигнал от пресостат или пневматичен сигнал от пресостат.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist