Тръби и фитинги на канал за водни пожарогасителни системи

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага тръби и фитинги на канал за изграждане на спринклерни и дренчерни пожарогасителни инсталации. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с eвропейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Техническа информация за тръби и фитинги на канал:
 • Гъвкаво съединение с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Твърдо съединение с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Коляно 90° с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Коляно 45° с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Тройник с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Съединение намалител с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Концентричен намалител с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Капа с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Т-разклонение с резба BSP, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Т-разклонение с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Фланец шийков с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Намалител на резба BSP или с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане до 20 атм.
 • Коляно с канал 22,5°, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Коляно с канал 11,25°, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Кръст намалител с резба BSP или с канал, цвят по RAL3000, размери 1 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Шевна стоманена тръба поцинкована, размери 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
 • Шевна стоманена тръба, черна, размери 1/2″÷12″, работно налягане 20 атм.
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist